Tag Archives: fap là gì

Fap Là Gì?

“Fap” là một từ lóng được sử dụng để chỉ hành động tự kích thích giới tính (tự mát-xa tạo ra sự kích thích tình dục) để đạt đến cực khoái tình dục hoặc thỏa mãn. Thuật ngữ này phổ biến trên internet và trong cộng đồng trẻ.