Tag Archives: dùng ngựa thái đúng cách và hiệu quả

Cách Sử Dụng Thuốc Ngựa Thái

Cách sử dụng thuốc ngựa thái rất đơn giản uống trước khi quan hệ khoảng 15 – 30 phút với nước lọc, nhanh hơn nếu nhai nát viên thuốc ngựa thái để uống