Tag Archives: cách sử dụng thuốc tránh thai

Thuốc Tránh Thai: Giải pháp bảo vệ sức khỏe và kế hoạch gia đình

Thuốc tránh thai là phương pháp ngừa thai dựa vào việc cung cấp hormon hoặc các chất hóa học giả lập hormon nhằm ngăn chặn quá trình rụng trứng.