Tag Archives: các bộ phận cơ thể liên kết với bdsm

Quy Tắc Và Nguyên Tắc Đạo Đức Của BDSM

Dây là một số quy tắc và nguyên tắc đạo đức của BDSM: Sự đồng ý, An toàn, Sự tôn trọng, Giới hạn, Không đau đớn vô lý, Quyền riêng tư, Đạo đức.