Tag Archives: bdsm là gì

Tổng Quan Về Lịch Sử Của BDSM

Tổng quan về lịch sử của BDSM? Nó là một hoạt động tình dục tồn tại từ lâu trong lịch sử loài người mà đến thập niên 50-60 mới bắt đầu được thảo luận nhiều.