Chai Xịt Chống Xuất Tinh Sớm Stud 200

350.000

Chai xịt chống xuất tinh sớm stud 200 là bản nâng cấp của dòng stud 100 nổi tiếng Anh Quốc cho thời gian quan hệ kéo dài lên đến 30 phút