BAO CAO SU SHELL POSEIDON

150.000

Bao cao su shell poseidon với tinh chất bạc hà mát lạnh chống xuất tinh sớm. nhiều gân gai nổi và công nghệ chống tuột bao độc đáo